بزرگ نمایی « عکس بعدی سرویس 11 پارچه قابلمه تمام استیل سانتوزا عکس قبلی » کوچک نمایی
سرویس 11 پارچه  قابلمه تمام استیل  سانتوزا
درباره تصویر: 
سرویس 11 پارچه  قابلمه تمام استیل  سانتوزا
سه لایه و 100% نچسب و 100% بهداشتی 
با 10 سال ضمانت،
صفحه اول کالانما برگشته به کالانمای « سالاريان »