آگهی ویژه پیشانی ماهیانه         150/000 تومان  { 6 ماهه 10 درصد تخفیف }   { 1 ساله 20 درصد تخفیف ویژه}

 

آگهی ویژه 7 چشمه ماهیانه        80/000 تومان    { 6 ماهه 10 درصد تخفیف }  { 1 ساله 18 درصد تخفیف ویژه}

 

آگهی بصورت 6 چشمه ماهیانه   70/000 تومان    { 6 ماهه 8 درصد تخفیف }     { 1 ساله 15 درصد تخفیف ویژه}

 

آگهی بصورت 5 چشمه ماهیانه   60/000 تومان    { 6 ماهه 6 درصد تخفیف }     { 1 ساله 10 درصد تخفیف ویژه}

 

((( کالانما، کاتالوگ اینترنتی شما )))

 

تماس جهت آگهی: 09125974155